Uzlíky

TECHNIKA

 

Pracovní postup při vázání uzlíků je stejný jako při drhání.. Při vázání smyčky, kterou tvoří dva uzlíky za sebou, je vždy u libovolného počtu nití pouze jedna nit pracovní a druhá spodní. Pracovní nití udělám vždy dva uzlíky kolem spodní nitě, kterou stále držím šikmo.

Během uzlíčkování se neustále mění pozice a funkce pracovní a spodní nitě (nit, která byla dříve pracovní, bude později spodní a naopak).

Vzory a barvy jsou rozmanité. Základem všech náramků jsou jen čtyři různé uzlíky, které hned naučím. (foto návod níže)

  

1.) Uzlíky vázané vpravo

a) N1 je pracovní nit, N2 je spodní nit.

b) Spodní nit N2 napneme. Pracovní nit N1 položíme zleva doprava kolem N2, vzniklou smyčkou N2 provlečeme, napneme, zatáhneme a uzlík posuneme nahoru.

c) Druhou smyčku zhotovíme stejně a pevně ji přitáhneme nahoru k první. Nit odložíme zprava pod uzlík.

d) Uzlík je hotový a má barvu pracovní nitě. N1 teď leží vpravo od uzlíku a budeme s ní pokračovat vpravo. 

 

2.) Uzlíky vázané vlevo

a) N1 je spodní nit, N2 je nit pracovní.

b) Spodní nit N1 napneme. Pracovní nit N2 položíme zprava doleva kolem N1, vzniklou smyčkou N1 provlečeme, napneme, zatáhneme a uzlík posuneme nahoru.

c) Druhou smyčku zhotovíme stejně a pevně ji přitáhneme nahoru k první. Nit odložíme zleva pod ní.

 

3.) Zpětné uzlíky zprava doleva

a) N1 je pracovní nit, N2 je spodní nit. 

b) Spodní nit N2 napneme. N1 uvážeme zleva doprava první smyčkou. 

c) N1 podložíme doprava. 

d) S N1 uvážeme druhou smyčku v opačném směru zprava doleva. 

e) Zpětný uzlík je hotový a má barvu pracovní nitě, přičemž N1 leží vlevo od uzlíku a budeme s ní pokračovat (v opačném směru) doleva. Nitě se dostaly do výchozí pozice

 

4.) Zpětné uzlíky zprava doleva

a) N1 je spodní nit, N2 je nit pracovní 

b) Spodní nit N1 napneme. N2 uvážeme zprava doleva první smyčku. 

c) N2 položíme doleva. 

d) N2 uvážeme druhou smyčkou v opačném směru zleva doprava. 

e) Hotový zpětný uzlík má barvu pracovní nitě, N2 leží vpravo od uzlíku a budeme s ní vázat (v opačném směru) doprava. Nitě jsou opět ve výchozí pozici.

© 2009 - 2011 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode